aiksėti

áiksėti, -i, -ėjo intr., aiksė́ti, aĩksi, -ė́jo Ds 1. aičioti, dejuoti, verkti: Ko tu čia áiksi kap parsirėkęs vaikas? Mrj. Ana ir nekliudyta áiksi Ds. Neáiksėk, bet dirbk! Skp. Kad tu áiksėtum po ledu kojas pakišęs! Rmš. 2. loti, kaukti: Kai tik įžengiau į kiemą, tuoj ėmė áiksėt šuniukas . Šuva, vydamas kiškį, áiksi Rud. Perdžioviau botagu šunį, nubėgo ir nubėgo áiksėdamas Srv. \ aiksėti; išaiksėti; nuaiksėti; paaiksėti; praaiksėti; suaiksėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aiksėti — áiksėti vksm. Neáiksėk, o di̇̀rbk! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paaiksėti — intr. kurį laiką aiksėti, padejuoti: Neomelėk vaiko – kad kiek užsigavo, paaiksės ir nustos Ds. aiksėti; išaiksėti; nuaiksėti; paaiksėti; praaiksėti; suaiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aiksėjimas — sm. (1) → aiksėti 1: Kam tas tavo aiksėjimas! Rod. Ne tiek to vargo, kiek visų aiksėjimo Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aikčioti — aikčioti, ioja, iojo intr. 1. aičioti, dejuoti, vaitoti, verkti: Kas tave muša, kad aikčioji? Ds. Jis per visą naktį aikčiojo ir nedavė miegoti nė vienam Gž. Kai pasiskolint pinigų gauna, tai gerai, bet kai reik atiduot, tai aikčioja aikčioja Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grauti — 1 grauti, ja ( na), grovė [K], Š; R žr. 2 grausti: 1. Grauja perkūnas RD194. Perkūnijai graunant, senovė[je] liuob pulti ant veido ir kūlį vartalioti M.Valanč. 2. Aš inėjau priemenėlėn –muzikėlė zvankiai grauna Vlk. 3. kranksėti, aiksėti; vaitoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaiksėti — intr. praleisti kiek laiko aiksint, išdejuoti: Mergaitė visą popietę išaiksėjo, užtat naktį miegojo rš. aiksėti; išaiksėti; nuaiksėti; paaiksėti; praaiksėti; suaiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuaiksėti — intr. nubėgti aiksint, lojant: Kaip užvirino bernas šuniui pančiu, tai nuaiksėjo per kalną Ds. aiksėti; išaiksėti; nuaiksėti; paaiksėti; praaiksėti; suaiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praaiksėti — intr. praleisti aiksint, dejuojant: Tris dienas praaiksėjo, kai kumelė išdvėsė Ds. aiksėti; išaiksėti; nuaiksėti; paaiksėti; praaiksėti; suaiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suaiksėti — intr. sudejuoti: Matyt, skaudžiai užsigavo koją, ka neit suaiksėjo Gs. aiksėti; išaiksėti; nuaiksėti; paaiksėti; praaiksėti; suaiksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uiksėti — uiksėti, ùiksi, ėjo intr. Vlk, ùiksėti, i, ėjo Alvt 1. rėkti, šaukti: Ko ùiksi kaip po girią! Alvt. 2. sakyti „ui“, dejuoti, aiksėti: Ui, ui – ùiksi, moja, negali Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.